Nagradna igra, Press

NAGRADNA IGRA – povodom 10. Rođendana

„U GRAND CENTRU KUPUJTE I AUTOMOBIL OSVOJITE“

 

Nagradna igra Grand Centra povodom 10. Rođendana.

Učestvujte u nagradnoj igri i možete osvojiti preko 50 vrijednih nagrada!

 

Pravila nagradne igre: Nagradna igra traje: Od 10.04.2019. –  do 10.06.2019. godine

 

Član 1.

Organizator nagradne igre je Sani Grand City d.o.o. – Grand Centar Ilidža, Butmirska cesta 14, 71210 Ilidža, PIB 4201166500001 ( u daljem tekstu Organizator ).

 

Član 2.

Nagradna igra se organizuje pod nazivom „U Grand Centru kupujte i automobil osvojite“ 

 

Član 3.

Nagradna igra će se organizovati u periodu od 10.04.2019. – 10.06.2019. godine.

 

Član 4.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim uposlenici koji su direktno uključneni  u organizaciju, kao i druga lica koja učestvuju u organizaciji ove nagradne igre kao i članovi njihove najuže porodice (roditelji, djeca i bračni drug ) koji u periodu od 10.04.2019. do 10.06.2019.  godine, izvrše kupovinu u naznačenim trgovinama, (Pravilnikom određene) u Grand Centru u vrijednosti od 30,00 KM i više,  te ispune nagradni kupon sa podacima (Ime i Prezime, Adresa, broj računa, broj telefona, e-mail i naziv trgovine u kojoj su potrošili novac) te isti ubace u kutiju koja je predviđena za nagradnu igru.
Za jedan realizovani račun, važi jedan nagradni kupon, koji će biti numerisan brojem, te će kupac nakon izvršene kupovine, i ispunjenog nagradnog kupona, broj sa istog prepisati na svoj račun koji će čuvati do izvlačenja nagrada.

 

Član 5.

Minimalna vrijednost računa mora biti 30 KM, uz gore navedeni uslov, te račun sačuvati do izvlačenja nagrada.

 

Član 6.

Trgovine u kojima možete izvršiti kupovinu, a Pravilnikom su definisane, te napraviti račun u iznosu od 30,00 KM i više su:

 

 1. Wizard PS
 2. Beko shop
 3. Fontele ba
 4. Imtec
 5. IQ Mobile
 6. dm drogerie markt
 7. Mercator
 8. Retro Home i Retro Shoes
 9. Modiana
 10. Intersport
 11. Zlatara Ferušić
 12. R-Media
 13. Optika Salihbegović
 14. Sport Vision
 15. OVS
 16. Vitapur
 17. Prodavnica satova ASENA
 18. PSO Moj stomatolog
 19. Frizerski salon Madonna
 20. Parfemerija ALKIBIA
 21. Eurom Denis
 22. Modni sutdio CHIC
 23. Alma Ras
 24. Astra

 

Član 7.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 27.115,00 BAM, a čine ga:

 1. Prva nagrada: Automobil Dacia Sandero – 16.900,00 KM
 1. Druga nagrada: Potrošačka kartica ADDIKO BANKE dd u vrijedosti od 4.000,00 KM (Napomena: Isplata se vrši na dopunjivoj kartici koja služi za plaćanje roba i usluga u   zemlji i inostranstvu, bez mogućnosti podizanja novca na bankomatima.)
 1. Treća nagrada: Laptop ACER Aspire – 699,00 KM
 1. Četvrta nagrada: LED 32“,Grundig – 358,00 KM
 1. Poklon u vrijednosti od – 300,00 KM
 1. Mobilni telefon – Samsung Galaxy J3 – 2018 – 250,00 KM
 1. LSD Lobod Led LX 32“ – 239,00 KM
 1. Mobilni telefon XIAOMI REDMI GO – 169,00 KM
 • 12x poklon vaučera u vrijednosti od 50 KM
 • 33x poklon vaučera u vrijednosti od 100 KM
 • 2x poklon vaučera u vrijednosti od 150 KM

 

Član 8.

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama pred početak nagradne igre.

 

Član 9.

Javno izvlačenje  nagrada održat će se u srijedu, 12.06.2019. god. u prostorijama Grand Centra u 19.00 sati.
Nagrade će biti izvučene između svih prikupljenih nagradnih kupona.

U slučaju da izvučeni nagradni kupon ne sadrži sve podatke iz člana 4.Pravilnika, ili računi koji nisu od prodavnica koje su odobrene ovim Pravilnikom o nagradnoj igri, bit će izvučen naredni učesnik.

 

Član 10.

Izvlačenje dobitnika nagrada obaviti će se u prisustvu tročlane komisije.

Komisija u punom sastavu obavezno prisustvuje prilikom izvlačenja nagrada.

Spomenutu  komisiju čine:

 1. Senita Bajrović – predsjednik komisije
 2. Edin Tinjak – član komisije
 3. Predstavnik Addiko Bank dd Sarajevo – član komisije

 

Član 11.

Dobitnici nagrada će o dobivenoj nagradi biti obaviješteni telefonskim putem, najkasnije 7 (sedam) dana od dana izvlačenja, a rezultati nagradne igre će biti objavljeni u dnevnim novinama, također u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja, te biti istaknuti u prodajnim centrima Organizatora nagradne igre i na web stranici Organizatora.

Organizator neće biti odgovoran za bilo koje druge dodatne troškove koje dobitnici nagrada mogu imati prilikom preuzimanja nagrada (porez na lični prihod dobitnika). Ukoliko nagrade ne budu preuzete od strane dobitnika, u roku od 15 dana od dana kada  je Organizator obavijestio dobitnika na način predviđen stavom 1. ovog člana (objavom u dnevnim novinama, na web stranici), dobitnik gubi pravo na nagradu.

 

Član 12.

Za nagradni fond – nagrade, garantira Grand Centar Ilidža i iste ne mogu biti zamijenjene za protuvrijednost u novcu.

 

Član 13.

Učesnici nagradne igre će biti upoznati sa pravilima nagradne igre putem dnevne štampe, u kojem će ista biti objavljena, kao i putem promotivnih materijala na prodajnim mjestima.

Ispunjavanjem uslova za učestvovanje u nagradnoj igri učesnici prihvataju prava i obaveze iz pravila nagradne igre.

 

Član 14.

Svi učesnici nagradne igre kao i dobitnici nagrada se slažu da njihovo učešće u nagradnoj igri predstavlja promovisanje proizvoda Organizatora i Sponzora i daju bezuslovnu saglasnost da Organizator i Sponzori mogu bez bilo kakve dodatne nadoknade i posebne saglasnosti koristiti njihovu fotografiju, ime i prezime, broj telefona, adresu u reklamne svrhe u štampanim, elektronskim i printanim medijima kao i društvenim mrežama.

Član 15.

Učesnici nagradne igre su saglasni: Da popunjavanjem nagradnog kupona potvrđuju da su saglasni da ih Sponzori mogu dalje kontaktirati za više detalja o ponudama proizvoda i usluga, zadržavajući pravo da ovu saglasnost povuku u cjelosti ili djelimično, podnošenjem pismenog zahtjeva Sponzoru, kao i druga prava i obaveze u skladu sa Opštim informacijama o zaštiti ličnih podataka.

 

Član 16.

Organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost nakon preuzimanja i korištenja nagrada od strane dobitnika.

Organizator nema obavezu da pismeno odgovara na zahtjeve onih učesnika koji nisu izvučeni kao dobitnici.

 

Član 17.

Dobitnik Prve nagrade (automobil), ima za obavezu da godinu dana od potpisivanja Ugovora sa organizatorom i preuzimanja nagrade, vozi automobil koji će biti brendiran reklamnim logom Grand Centra.

 

Član 18.

Nagradna igra može biti prekinuta samo u slučaju više sile, uključujući i nesposobnost Organizatora da provede nagradnu igru iz razloga nezavisnih od njegove volje. U tom slučaju Organizator će obavijestiti učesnike o datumu prekida nagradne igre i razlozima za prekid, putem istog lista u kome su  objavljena pravila nagradne igre.

 

Član 19.

Pravila nagradne igre biti će čuvana kod Organizatora, a zainteresovana lica mogu dobiti kopiju pravila o svom trošku.

 

 Član 20.

Eventualni spor koji se pojavi u vezi sa organizacijom i provođenjem nagradne igre povodom 10. Rođendana „U Grand Centru kupujte i automobil osvojite“ nadležan je Općinski sud Sarajevo u Sarajevu.

 

 Član 21.

Pravila nagrade, povodom 10. Rođendana  „U Grand Centru kupujte i automobil osvojite“ stupaju na snagu po dobivanju saglasnosti na priređivanje nagradne igre koju izdaje Ministarstvo finansija FBiH.

Broj: 05-15-250/19-T.B.

Datum: Sarajevo, 27.03.2019 godine

Organizator:
Sani Grand City d.o.o. Grand Centar, Butmirska cesta 14, 71 210 Ilidža.